صرفا جهت آرامش

خُُــ♡ـــدایــــــــــا

پس از سفـــــرهای بسیار و

عبـــــور از فراز و فرود

امــــــــــواج این دریـــــای تـــــوفان خیز،

بر آنم ڪه در ڪنار تو لنـــ⚓️ــگر افڪــــــــــنم

بـــــادبــــــــــان برچـینم ...

پـــــارو وانهم ...

سڪان رها ڪنم 

به خلوت لنگر گاهــــــــــــــــــــت در آیم و

در ڪنارت پهلو گیرم

آغوشت را باز یــــــــــــــــــــابم :

استــــــــــــــــــــواری اّمــــــــــــــــــــنِ زمیـــــن را

زیر پای خــــــــــورشید ...

آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 1
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 2
کل بازدیدها : 2